Teaser trailer cho bản patch 1.91 với F4 Fantom cùng với bản nhạc đậm chất Top Gun.

War Thunder tung trailer cho bản patch tiếp theo. Teaser trailer cho bản patch 1.91 với F4 Fantom cùng với bản nhạc đậm chất Top Gun.

Facebook Comments