Halloween (viết rút gọn từ “All Hallows’ Evening”) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh.

Trang phục Halloween truyền thống theo mô hình nhân vật siêu nhiên như những con quái vật, ma quỷ, bộ xương, phù thủy,… Theo thời gian, việc lựa chọn trang phục mở rộng và bao gồm các nhân vật nổi tiếng từ tiểu thuyết, người nổi tiếng, và các nguyên mẫu chung chung.

Tác giả Titi Art vốn là một họa sĩ người Pháp, một người chơi airsoft và yêu thích combat gear, súng ống, đã cho ra một loạt ảnh theo hơi hướng vừa kinh dị vừa tactical.

Bộ ảnh có các nhân vật khá quen thuộc trong các bộ phim, phối kết hợp với súng ống và combat gears một cách khéo léo.

Titiartist 73420430 508340996672326 1964337838919505744 N

Titiartist 72560435 441802109791333 6692807076450975185 N

Titiartist 70850085 393537704895232 6416235804644559620 N

Titiartist 71195818 136028381108855 4811448860168076571 N

Titiartist 72097813 100652221341480 3644883405679342417 N

Titiartist 70771140 116073192891041 2951095824053392580 N

Titiartist 71287241 539377390152521 3539440785205291356 N

Titiartist 71837997 105893707382764 6644559453680430454 N

Titiartist 70356152 155586338878002 2482431892428193507 N

Titiartist 71180634 2425572297541615 28282205377559471 N

Facebook Comments