Súng là vũ khí vô cũng nguy hiểm, nó có thể lấy đi mạng sống của một người chỉ trong chơp mắt. Súng được dùng làm công cụ chiến tranh hàng trăm năm qua.

Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng súng lại có một vẻ đẹp hết sức lôi cuốn.

Series Deadly Beauty sẽ tập hợp những shot ảnh về súng ống trên toàn thế giới.

Deadly Beauty New (55)

Deadly Beauty New (56)

Deadly Beauty New (57)

Deadly Beauty New (58)

Deadly Beauty New (59)

Deadly Beauty New (60)

Deadly Beauty New (31)

Deadly Beauty New (32)

Deadly Beauty New (33)

Deadly Beauty New (34)

Deadly Beauty New (35)

Deadly Beauty New (36)

Deadly Beauty New (37)

Deadly Beauty New (38)

Deadly Beauty New (39)

Deadly Beauty New (40)

Deadly Beauty New (41)

Deadly Beauty New (42)

Deadly Beauty New (43)

Deadly Beauty New (44)

Deadly Beauty New (45)

Deadly Beauty New (46)

Deadly Beauty New (47)

Deadly Beauty New (48)

Deadly Beauty New (49)

Deadly Beauty New (50)

Deadly Beauty New (51)

Deadly Beauty New (52)

Deadly Beauty New (53)

Deadly Beauty New (54)

 

Facebook Comments